fbpx

Ескроу сметка, сметка под условие, доверителна сметка, особена сметка под условие, escrow сметка, специална сметка…това все термини касаещи един и същи вид сметка. За да се отвори подобна сметка е необходимо да се сключи тристранен договор между купувач, продава и банката, като гарант. Ескроу сметката е предназначена единствено за осъществяване на плащането по конкретна сделка. Сметката е с блокирана разходна част, която може да бъде отблокирана само за извършване на определени съгласно договора за откриване и обслужване (escrow) разплащания, при наличие на съответните договорни основания за плащане. Ако имате нужда от съдействие и покупка на имот чрез ескроу сметка, моля обърнете се към КА5 имоти за съдействие, като ни пишете или ни се обадете на безплатен телефон 0800 15 484.

    CAPTCHA