За колко време технически се изготвя нотариален акт в София

За колко време технически се изготвя нотариален акт в София. Не говорим за това за колко време се пише един такъв документ за собственост, става дума за времето от подписването на вече подготвения от нотариуса нотариален акт до получаването му в последствие от купувачите. Реално документите се подписват пред нотариуса в деня на сделката, но в последствие се носят от служител на кантората в агенция по вписванията в София в няколко езкемпляра където се преглеждат още веднъж този път от съдия по вписванията. Тъй като средно в столицата се продават по около 100 имота всеки работен ден, но това е средно може в един ден да се занесат и 300 акта за вписване, което затруднява и забавя работата на служителите в агенцията и реално те не стават готови веднага. Нотариалният акт се вписва с датата на която е бил подписан в деня на сделката, но купувачите го получават чак след 2-3-4-5-6-7-8 дни, а понякога и след повече от две седмици. В агенция по вписванията остават няколко екземпляра и ако случайно човек си изгуби нотариалния акт винаги може след като се легитимира да отиде до архива на агенцията по вписванията и да си извади заверен препис на документа за собственост, който е 1:1 с оригинала разбира се и върши същата работа.

CAPTCHA