Посредничество при наемане на жилищен имот в София – 50% от първия месечен наем еднократно.
/Приемаме единствено поръчки за търсене за клиенти с бюджет от минимум 800 лева/

Посредничество при наемане на търговски имот до 300кв.м. в София – 50% от първия месечен наем еднократно.

Посредничество при наемане на търговски имот над 300кв.м. в София – един месечен наем.


 

CAPTCHA