fbpx

Схема от кадастъра (АГКК) Агенция по Геодезия Картография и Кадастър

При продажба на имот вече се изисква документ, който се нарича „Схема от АГКК“ (скица от кадастъра). Идентификаторът е уникален номер на имота, който се дава на всеки недвижим имот – обект на кадастъра и включва кода по ЕКАТТЕ на населеното място, в чиято територия попада имота, номер на кадастрален район по кадастралната карта и номер на поземления имот.

За сграда – към идентификатора на поземления имот, в който попада сградата се добавя и номера на сградата, а за самостоятелен обект в сграда – идентификаторът включва и номера на самостоятелния обект. В някои общини за да ви издадат данъчна оценка за продажба на имот ще ви поискат схема с идентификатор от кадастъра (АГКК) за да впишат номера на идентификатора в дачнъчната оценка.

Защо набяването на този документ може да се окажа сложна и бавна задача, която да отнеме и повече от една година? Защото, ако вие притежавате имот в сграда, която е построена преди 2009-та година и не сте извъшрвали никакви действия по партидата на имота от тогава до днес е много възможно ой да вписан в новия цифров кадастър на АГКК – Агенцията по Геодезия Картография и Кадастър служебно. При това служебно заснемане се получават разминавания между реалната ситуация с вашето жилище, магазин, офис, къща и т.н. и информацията, която ще се подаде служебно към АГКК.

Голям град, като София има стотици хиляди имоти, които са вписвани служебно и поради огромният обем на работа, която е трябвало да отметнат от геодезическите фирми спечелили обществената поръчка те са допускали грешки, което е съвсем нормално, но тези грешки в последствие са за сметка на хората, които планират продажба или ипотека на своите имоти.

Вероятно периода за изпълнение на тази отговорна задача не е бил достатъчно дълъг и това допълнително е създало ситуация за допускане на множество грешки. Най-честата грешка е да се нанесе имот с неправилни граници и на „книга“ той да се окаже не на точното място, където се намира. Да речем част от вашият апартамент е възможно да нанесен в кадастъра при съседите, на улицата и т.н.

Друг проблем, който възниква прекалено често, който вече не е в следствие на грешка при служебното вписване, а на стечение на обстоятелствата – разминаване между квадратурата, която пише във вашият документ за собственост и новото цифрово заснемане, което може да се окаже сериозен проблем и да не можете да продадете този имот.

Без вина – виновни можете да се окажете в тази непредвидена за много собственици ситуация. Ако разминаването между новото заснемане и квадратурата посочена във вашият нотариален акт се окаже по-голяма от 10% това стопиращо за продажбата и нотариуса може да ви откаже сделка.

Какво е решението:

1. НЕ обявявате за продажба вашият имот преди да си набавите този документ, а именно схема от АГКК. Документа е безсрочен и струва 30лв. Ако всичко е наред с него и всичко съвпада ще можете смело да действате с продажбата.

2. За да се застраховате от лошо развитие /пример/ – обявили сте вече вашият за продажба, но не сте си осигурили този актуален документ и купувач ви предлага сделка т.е. да купи жилището. Вие се съгласявате и сключвате с него предварителен договор и съответно получавате 10% от продажната цена в аванс. За да получите този аванс вие съответно поемате реципрочен ангажимент към купувача, че ако не успеете да му продадете имота си в сроковете описани в този предварителен договор ще трябва да му върнете получената сума плюс неустойка в същия размер.

В противен случай купувача може да си търси правата по съдебен път и да се позове на член 19 от Закона за Задълженията и Договорите (ЗЗД), който гласи – „Предварителният договор за сключване на определен окончателен договор, за който се изисква нотариална или нотариално заверена форма, трябва да се сключи в писмена форма. Предварителният договор трябва да съдържа уговорки относно съществените условия на окончателния договор. Всяка от страните по предварителния договор може да предяви иск за сключване на окончателния договор. В такъв случай договорът се счита сключен в момента, в който решението влезе в законна сила.“

И ако се окаже, че не сте си осигурили този документ и в последствие „изтеглите късата клечка“ т.е. има проблем с вашата схема от АГКК и е необходимо технологично време за да се коригира тази грешка е твърде възможно да ви се наложи да удължавате с анекси предварителният договор, който сте подписали с купувачите на вашето жилище. Лошата новина е, че няма как да знаете точните срокове в които ще се реши този проблем. На пример ако се окаже, че от АГКК (както се е случвало) трябва да уведомят по официален път всички ваши предки съседи във входа в който е вашият имот.

Ето и /пример/, ако сте не втори етаж по средата да речем и от ляво на вас има друг апартамент, от дясно на вас има друг апартамент, под вас и над вас има други жилища с които граничи по един или друг начин жилището, то тогава в случай на несъотвествие в границите на цифорвия кадастър от АГКК ще трябва да изпратят писмени увдеомления чрез български пощи до преките ви съседи. Какво обаче може да се случи ако в някой от тези имоти не живее никой? Изпращат се уведомления, но никой не отговаря и съответно започват да текат срокове. Ако до 14 дни никой не отговори следва да се залепи обявление, което отново трябва да стои определено време и ако отново никой не реагира, че е против промените, които се налагат в АГКК едва тогава може да се продължи напред…

Ами ако някой от съседите ви има зъб и не е съгласен и реши умишлено да ви попречи да си осигурите този документ? Причина би могла да бъде и това да има интерес точно той да купи вашият имот и разбира се не на цената, която вие очаквате, а на цени от преди години, когато той е купил жилището над вас…

3. КА5 имоти може да ви предложи „застраховка“ от подобна ситуация при евентуален проблем с този документ наречен схема от АГКК (схема от кадастъра). Самият факт, че в момента четете този материал означава, че вие вече сте с едни гърди напред, защото разполагате с информация, която коства много нерви, време и пари на хиляди нищо неподозиращи продавачи на имоти, включително и такива, които са обслужвани от уж големи и „реномирани“ агенции за недвижими имоти.

С какво можем ние да ви бъдем още по-полезни – още преди да сте започнали продажбата на вашето жилище да се свържете с нас, като ни се обадите на безплатен телефон 0800 15 484 или ни пишете. Дори да сте обявили вече за продажба вашият имот, ако не сте подписали договор с купувач все още можем да ви помогнем. КА5 имоти работи с геодезическа фирма, която предлага за нашите клиенти продавачи, осигуряването на този документ по най-безболезнен начин и в най-кратки срокове.

Ако случайно се окаже, че сте „изтеглили късата клечка“ и има проблем с вашата схема от кадастъра ние ще ви помогнем този проблем да бъде решен МНОГО по-бързо от колкото ако сте входирали искането за схема сами. Това е така, защото геодезическите фирми имат свое служебно гише в АГКК и документите, които входират те се обработват много по-бързо и с приоритет от служителите в кадастъра. Съвсем нормално е когато те работят това еждневно да имат и своите контакти в тази институция и това допълнително да им помага.

Ключовият момент тук е – да се подаде искането за схема от геодезист, защото при възникнал проблем сроковете, които започват да текат за решението на тези проблеми за физически лица са по-различни от тези за геодезистите. Също така не забравяйте, че КА5 имоти може да ви консултира относно адекватната продажна цена на вашият имот, както и какви други документи са ви необходими за продажба на имот.

Ще спечелите допълнително и от факта, че КА5 имоти предлага на своите клиенти продавачи на жилищни имоти в София – най-добрите презентации в България и ако не ви се вярва, че това е така можете да разгледате подобни реклами, които сме правили за наши клиенти. И на всичкото отгоре не заплащате нищо предварително и освен това ако не ви свършим работа и след това не ни дължите нищо, а получавате схема от АГКК за наша сметка, най-добрата презентация на вашият имот, адекватен маркетингов план за неговата продажба, личен брокер на ваше разположение за всякакви въпроси 24/7, както и най-важното, а именно – най-високата продажна цена, която ще получите при продажба със съдейстивето на КА5 имоти.

Не губете време – свържете се с нас още сега на 0800 15 484 или ни пишете.

    CAPTCHA