fbpx

ЕТО КАКВО ВКЛЮЧВА ЦЕНАТА на посредническата услуга на КА5 имоти – ЛИЧЕН брокер и не се заплаща предварително

********** Консултация относно стъпките и тяхната последователност при дългия път към новия имот. При пропускане на някоя от стъпките или ако не ги извършите в необходимата последователност поемате рискове като да речем загуба на платеното капаро.*********

********** Предложения за имоти, които не са достъпни за всеки купувач на свободния пазар, посредством достъпа ни до затворени брокерски фейсбук групи, MLS системи, специализирани софтуери за недвижими имоти, платени регистри за ново строителство и т.н.***********

********* Подбор на имоти, елиминиране на подвеждащите, фалшивите и неактуалните оферти, изготвяне на ежеседмични графици за физически огледи на недвижими имоти и съгласуването и координирането им със собствениците на тези имоти без значение дали са частни лица, строителни фирми или техните посредници. Анализ на наличните предложени за продажба имоти в публичното пространство, проверка на тяхната актуалност чрез телефонни обаждания за всеки един имот по зададените от клиента параметри. За избор на жилище в София средно се посещават минимум около 6-7 имота. Може да очаквате, че според зависимост от различните параметри на търсенето на имот тази бройка може да нарастне до 30, но може да успеете да вземете решение и след 5-ия оглед.*********

*********Физическо присъствие на оглед на всеки един имот от брокер от КА5 имоти заедно с купувачът.*********

*********Пълна експертиза на инвестицията за избора на избрания за покупка имот, която включва най-вече съвети и информация до колко офертната цена на имота е близка да реалните продажни цени в съответния район.*********

*********Водене на преговори за договаряне на цената и условията по сделката за окончателно избрания за покупка имот.*********

*********Цялостна юридическа документална проверка на историята на един недвижим имот, която включва справки от агенция по вписванията на всеки от собствениците на недвижимия имот, изготвяне, подаване на молба и получаването на удостоверение за имот, което отразява всички вписвания, отбелязвания и заличавания за тежести и права към момента на изготвянето му или пък се удостоверява, че такива няма. Проверка на истинността на предоставените документи за собственост – нотарилни актове, удостоверения за наследници, съдебни решения и т.н. Справка за валидността и истинността на документите за самоличност на собствениците на имота, който се продава.*********

*********Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот.*********

*********Координиране на всички участници в сделката и придвижване на документите от тях към нотариуса в периода между сключването на предварителния договор до изповядване на сделката при избрания от купувача нотариус – собственици на имота, банката кредитор (ако имота се купува с ипотечен кредит), техните посредници или от строителната фирма.*********

*********Изготвяне на нотариален акт и физическо присъствие в кантората на нотариуса по време на сделката както и след това при извършването на транзакцията в банката.*********

*********Изготвяне на приемо-предавателен протокол и опис на закупуваният имот при предаването на владението на имота от старият собственик на купувачът*********

*********След продажбено обслужване – прехвърляне на партиди за ток, вода, парно и деклариране на имота в общината за което по българското законодателство е необходимо да се изготви пълномощно.*********

    CAPTCHA