fbpx

Кой плаща нотариуса в София?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Последна редакция 05.06.2022 г.  

Кой плаща нотариуса в София? Кой плаща разходите при нотариуса при покупка на имот в България?

Кой плаща разходите при нотариуса при покупка на имот в София, които включват местен данък, нотариални такси и такса за ипотека? Кой плаща нотариуса в София?

В нашата над шестнадесет годишна практика и осъществено лично посредничество при над 1500 покупко-продажби на имоти от целия екип на КА5 имоти, както и при разговори с наши колеги, осъществили още няколко хиляди посредничества, най-честите случаи, конкретно в София са следните:

1. Всички разходи, включително местният данък, който за София е в размер на 3% от цената на имота, се заплащат по равно от страните: продавач и купувач. Без ипотеката (ако има такава), тя винаги е за сметка само на купувача.

2. През последните години обаче, тенденцията при покупка на апартаменти в София е: всички разходи, включително местният данък да се поемат изцяло от страната на купувача. Обикновено, до този вид договорка се стига, когато продавачът е направил намаление от цената на имота, освен в случаите, когато към имота има голям интерес и ще се продаде без значение на кой купувач. Тогава продавачът на имота би могъл да бъде в позиция на човек, който поставя подобни условия.

3. Продавачът поема плащането на половината от всички разходи по сделката до размера на данъчната оценка, а купувачът поема разликата до реалната цена в случаите, когато има такава разлика и цената на имота е по-висока от данъчната оценка. За София тази разлика почти винаги е гарантирана и продажната цена на имота в 95% от случаите е по-висока.

4. Продавачът поема половината от размера на нотариалните такси (половината от около 1%), а купувачът поема изцяло плащането на местния данък (3% за София е неговият размер).

5. Разноските за ипотека (в случаите, когато купувача купувът с ипотечен кредит и за залог служи имотът, предмет на покупко-продажбата), задължително се поемат само от купувача и НИКОГА не се делят по-равно между страните.

Ето какво пише и в ЗМДТ/Закон за местните данъци и такси/

„Чл. 45. (1) Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото по чл. 44, а при замяна – от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, другата страна е поръчител. (2) Когато приобретателят на имуществото е в чужбина, данъчно задължен е прехвърлителят.“

Под приобретателя се разбира купувачът на имота. Моля, при копиране или публикуване на цялата статия или части от нея, цитирайте нейния първоизточник КА5 имоти и www.ka5.bg.

Ето какво пише в ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ Чл. 186. „Разноските за договора и другите разходи във връзка с прехвърляне на собствеността са за сметка на купувача освен при продажбата на недвижими имоти, при които разноските се заплащат от страните по равно.“ 

Какви случаи НЕ сме имали в нашата практика, а не сме и чували от наши колеги да са имали подобни случаи:

1. Продавачът да поеме всички разноски при нотариуса по прехвърлянето на имота.

2. Продавачът да поема изцяло плащането на местния данък.

3. Продавачът да поеме половината или целия разход за ипотеката (когато се купува с ипотека върху продавания имот).

Разбира се, в чл.45 от ЗМДТ пише и „освен ако е уговорено друго“, което на практика дава възможност да бъде уговорено всичко друго, включително и гореизброените два случая, каквито не сме срещали до този момент. Ако питате нас, как би било най-справедливо, кой плаща нотариуса в София, ще отговорим по следния начин – по едни неписани брокерски правила:

1. Ако цената на имота е съобразена с пазарната тенденция, в зависимост от това дали цените на имотите се качват или обратно падат (има голямо значение) и собствениците на имота намалят НЕнадутата си и пак повтарям, съобразена с пазара цена, до нива близки до желанията на купувача, то – тогава би било справедливо всички такси по прехвърлянето на имота да бъдат изцяло за сметка на купувача – 3% местен данък за София + 1% нотариални такси + такса за ипотеката, ако купувачът ще бъде с жилищен кредит. /Таксите за ипотеките варират в зависимост от това, какъв е размерът на кредита и дали ипотеката ще бъде договорна или законна/.

2. Отново за купувача биха били всички такси, ако към имота има голям интерес, което говори за това, че цената му е съобразена с пазарната реалност и на собствениците на имота реално не им се налага да правят каквито и да е било отстъпка в цената, нито да поемат каквито и да е било такси по прехвърлянето при нотариуса, тогава за купувача остава или да търси друг имот, или да приеме тези условия. Кой плаща разходите при нотариуса при покупка на имот в София – тази втора точка е още един камък в градината на КУПУВАЧИТЕ! Кой плаща нотариуса в София? Това най-често е купувачът.

3. Ако цената на имота е съобразена с пазарната реалност към момента, в който страните се договарят и собствениците на имота НЕ желаят да коригират цената си в посока надолу, но интерес към имота им все пак няма от други кандидат купувачи (която информация вероятно е известна само на самите продавачи и техния брокер), то тогава следва да приемем за справедливо, че разноските по прехвърлянето трябва да се разделят по-равно между страните – местен данък и нотариални такси.

Във всички други случаи се приема за справедливо гореизброените два случая, упоменати в точки 3 и 4, а именно – (3). Продавачът поема плащането на половината от всички разходи по сделката до размера на данъчната оценка, а купувачът поема разликата до реалната цена, в случаите когато има такава разлика и цената на имота е по-висока от данъчната оценка. (4). Продавачът поема половината от размера на нотариалните такси (около 1%), а купувачът поема плащането на местния данък (3%).

И вече смело можем да отговорим на въпроса – кой плаща разходите при нотариуса при покупка на имот в София – КУПУВАЧЪТ с главно „К“!!! Това се случва след активизацията на всички купувачи на пазара на жилища в София втора ръка (не, че при новото строителство в строеж е много по-различно) след първоначалния шок от пандемията, който отдавна отмина. Кой плаща нотариуса в София? Купувачът го плаща.

На практика, в момента, на жилищния пазар има огромно търсене и супер оскъдно предлагане на жилища втора ръка. Особено драматични са нещата в диапазона до 75-80 000 евро. Предлагането в този ценови клас, като изключим едностайните жилища, е освноно на панелни апартаменти по крайните квартали или на двустайни, но в ранен етап на строеж.

Използвайте знанията, уменията и опита на вашия брокер, той може на базата на своя опит доста по-бързо да прецени как трябва да се постъпи във всяка една конкретна ситуация и да Ви посъветва кое е най-правилното решение за момента. Освен гореизборените фактори има и много други, по-специфични неща, които биха наклонили много бързи везните в една или друга посока, относно решението дали и как да се договорим с другата страна.

Например, много често срещани случаи има, когато купувачите имат изисквания към имота, които реално много силно ограничават тяхното търсене, буквално до няколко имота и когато ги посетят на оглед, разбира се, става ясно кой е най-хубавия от тях. Дилемата, вече е дали да купят точно това, което търсят при не толкова справедливи условия, или да рискуват да не го купят настоявайки например разноските да се поделят на всяка цена. Кой плаща нотариуса в София? Купувачът го плаща. Моля при копиране или публикуване на цялата статия или части от нея цитирайте нейния първоизточник КА5 имоти и www.ka5.bg Надяваме се този материал да ви е бил полезен и да ви дава отговор на въпроса – Кой плаща нотариуса в София? Купувачът го плаща. Ако това е така, моля споделете го за да помогнете и на други хора.

Ако имате нужда от БЕЗПЛАТНА оценка или БЕЗПЛАТНА консултация с професионалисти в областта на продажбите на недвижими имоти в София, моля не се колебайте да се свържете с нас. 0800 15 484 – Безплатен, 0892 04 1111, 0895 500 322;

 

 

Последна редакция 03.05.2022 г.

    CAPTCHA